Kaipara College Bus Routes 2019

Kaipara College Bus Routes 2019 • Students • Kaipara College

 

Please find attached the current bus routes for Kaipara College students.

 

 

2019 Kaipara College Bus Routes Page 1

 

Slide2Slide3